Krvácení do gastrointestinálního traktu - DEMO

3.2.2 Endoskopická skleroterapie

K endoskopické skleroterapii se nejvíce používá 1 - 3% polidocanol (aethoxysklerol), který se aplikuje injektory.

Vlastní aplikace těchto látek se provádí buď intravariceálně, paravariceálně nebo kombinovaně.

V případě 1% polidocanolu se doporučuje 15 - 20 ml na jedno sezení a 0,5 ml - 5 ml na jeden vpich, další sklerotizace se provádějí v 1 - 2 týdenních intervalech až do úplné obliterace varixů.

Do skupiny sklerotizujících látek je zařazován i trombin, tkáňová fibrinová a akrylátová lepidla, jejichž mechanizmus účinku je od výše uvedeného odlišný a aplikují se přímo do lumina varixů, přednostně žaludečních.

Skleroterapie může způsobit množství místních i celkových komplikací, které se mohou objevit v různém časovém odstupu od výkonu. Mezi akutní komplikace patří horečka, pleurální výpotek, bolest na hrudi a akutní dysfagie. V důsledku tkáňové nekrózy vznikají hluboké ulcerace, které mohou krvácet, perforovat či vytvářet píštěle do bronchů a perikardu, může vzniknout mediastinitida.

Hojením ulcerací mohou vznikat vazivové stenózy.

Riziko bakteremie  dosahuje až 50 %.

Na následujícím videu můžete vidět nejprve aktivně krvácející varix a na dalším videu úspěšnou intravarikózní aplikaci aethoxysklerolu.

Aktivně krvácející jícnový varix


Přehrávání videosouboru není v DEMU dostupné

Zdroj: Endoskopická jednotka ÚVN Praha 

Sklerotizace akutně krvácejícího jícnového varixu


Přehrávání videosouboru není v DEMU dostupné

Zdroj: Endoskopická jednotka ÚVN Praha