Krvácení do gastrointestinálního traktu - DEMO

2.1.4 Ulcus dieulafoy

Ulcus Dieulafoy je vzácná léze, její patogeneze není dostatečně známá. Předpokládá se přítomnost velmi vinuté arterie nezvykle širokého kalibru v submukóze žaludku. Histologicky je céva normální, mechanismus ruptury není dostatečně známý.

Lokalizace těchto abnormálních cév je zpravidla v proximální části žaludku. Jedná se o bodové krvácení z léze velikosti několika mm. Krvácení bývá často profuzní. Tato léze je spojovaná s vysokou mortalitou.

Lézi lze provizorně ošetřit klipem, zpravidla stabilnější ošetření je lézi uzavřít pomocí endoloopu. Definitivní řešení je embolizace aberantních cév radiointervenčně, v krajních případech je nutný chirurgický výkon.

Ulcus Dieulafoy


Přehrávání videosouboru není v DEMU dostupné

Toto video zobrazuje masivní bodové arteriální krvácení z cévní malformace v žaludečním antru.

Zdroj:  Endoskopiská jednotka ÚVN Praha 

RTG obraz bohatých patologických cévních kolaterál kolem žaludku

Kliknutím na obrázek dojde k jeho zvětšení. 

Zdroj: CT archiv ÚVN Praha