Krvácení do gastrointestinálního traktu - DEMO

2.1.2 Peptické ulcerace žaludku a duodena

Jak jste se dozvěděli v úvodu kapitoly, vředová choroba gastroduodena představuje statisticky nejvýznamnější zdroj krvácení do horní části trávicího traktu. Ulcerace na rozdíl od eroze již přesahuje muscularis mucosae.

Hlavním etiopatogenetickým činitelem je infekce Helicobacterem pylori a abusus nesteroidních antiflogistik.

Mezi další příčiny ulcerací patří porucha mikrocirkulace u kriticky nemocných pacientů a Zollinger Elisonův syndrom, který se projevuje mnohočetnými floridními ulceracemi v postbulbárním duodenu.

Krvácení z ulcerace může být různého charakteru a intenzity.

Tíže krvácení se klasifikuje podle Forrestovy klasifikace, kterou názorně ukazuje následující tabulka s procentuálním vyjádřením mortality a možné recidivy krvácení. V přiložené klasifikaci vidíme i jednotlivé typy krvácejících lézí.

Forrestova klasifikace

Stage Popis Mortalita Rebleeding Obrázek
F Ia Krev stříká 11% 55%

Na obrázku je zachyceno arteriální krvácení z ulcerace.

Zdroj: Endoskopiská
jednotka ÚVN Praha 

F Ib Krev roní 11% 55%

 

Na obrázku jsou zachyceny mnohočetné ulcerace, z okrajů vytéká žilní krev.

Zdroj: Endoskopiská
jednotka ÚVN Praha

F IIa Céva na spodině 11%  43%

Na obrázku je patrna cévní struktura, kterou znázorňuje šipka.

Zdroj: Endoskopiská
jednotka ÚVN Praha 

F IIb Koaglum na spodině 7%  22%

 

Na obrázku je zachyceno objemné koagulum na spodině krvácející léze.

Zdroj: Endoskopiská
jednotka ÚVN Praha  

F IIc Hematin na spodině  3%  10% 

 

Na obrázku je zachycen hematin na spodině ulcerace.

Zdroj: Endoskopiská
jednotka ÚVN Praha

F III  Fibrinová spodina  2%   5%

 Na obrázku je zachycena klidná fibrinová spodina žaludeční ulcerace.

Zdroj: Endoskopiská jednotka ÚVN Praha