Krvácení do gastrointestinálního traktu - DEMO

Informace o e-kurzu

Cíle e-kurzu

Náplní e-learningového kurzu Krvácení do gastrointestinálního traktu (GIT) je seznámení účastníků s aktuální etiologií, patogenezí a multidisciplinárním diagnostickým a terapeutickým přístupem k pacientovi s akutním krvácením do GIT. Kurz je dělen do dvou bloků podle etáže zdroje krvácení. Krvácení z horní části trávicího traktu, které je dále děleno na variceální a nevariceální, krvácení z dolní části trávicího traktu (tlusté a tenké střevo).

Po seznámení s etiologií a patogenezí a rozborem jednotlivých příčin krvácení do GIT se budeme dále zabývat otázkou přednemocniční, příjmové a hospitalizační péče o pacienta s akutním krvácením do zažívacího traktu. Budou probrány jednotlivé možnosti endoskopické hemostázy, farmakologické terapie, možnosti radiologické a chirurgické terapie včetně nejmodernějších technik a doporučení.

Kurz krvácení do GIT je doplněn bohatou a praktickou zobrazovací dokumentací, která účastníky kurzu seznámí s jednotlivými situacemi akutního i chronického krvácení do GIT a ukazuje techniku a možnosti endoskopické hemostázy. Každá část bude zakončena shrnutím probrané tématiky, doporučených postupů a úskalími konkrétní terapie. Závěrem celého kurzu krvácení do trávicího traktu bude test složený z 20 otázek z probrané tématiky, které zhodnotí vědomosti účastníka e-learnigového kurzu.

Co bude umět absolvent e-kurzu?

Absolvent e-kurzu:

  • si zopakuje základní etiologii krvácení do trávicího traktu
  • osvojí si základní diagnostické a terapeutické postupy u pacienta s krvácením do trávicího traktu
  • seznámí se s nejmodernějšími postupy a standarty péče při krvácení do trávicího traktu, v kterých by se po absolvování kurzu měl bezproblémově orientovat.

Autorka:

MUDr. Magdalena Stefanová, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu, Interní klinika ÚVN Praha

Recenzent:

MUDr. Jan Martínek, PhD.,Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu, Interní klinika ÚVN Praha

Realizační tým IPVZ:

Mgr. Vendula Bílková - metodické zpracování

Jan Sochora - grafické zpracování, technické zpracování

Gabriela Seifertová - technické zpracování

Lucie Voldánová - technické zpracování

Jana Kramperová - technické zpracování