Seminář Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů 3. 3. 2011 - Zlín