Historie vzdělávacích aktivit

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

Níže uvádíme seznam vybraných vzdělávacích aktivit za období 2010-2012.

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Certifikovaný kurz Praktické zvládání agresivního pacienta (NCONZO), 29. 9. 2011 - 11. 12. 2011

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů realizovalo certifikovaný kurz Praktické zvládání agresivního pacienta, v jehož rámci bylo proškoleno celkem 16 osob. Kurz proběhl od 29. 9. 2011 do 11. 12...

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

CK Péče o pacienta se zavedeným portem, 1. - 3.11.2011

Velmi oblíbený kurz je CK Péče o pacienta se zavedeným portem, jehož garanti jsou Mgr. Vodičková (HOO) a MUDr. Malán (KZM). Již proběhly 4 běhy.
Fotky jsou z teoretické části, která probíhala 1. - 3.11.2011

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Cerebrovaskulární onemocnění jako výzva pro nelékařská povolání, 1.11.2011

Dne 1. 11. 2011 proběhly v Přerově v Hotelu Jana vzdělávací akce formou konference a seminářů pořádané společností B. Braun Medical s.r.o. pod záštitou České asociace sester na téma Cerebrovaskulární onemocnění jako výzva pro nelékařská povolání...

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Certifikovaný kurz SESTRA V TRANSFUZNÍ SLUŽBĚ, 31.10-11.11. 2011

Vednech 31.10-11.11. proběhla v Ústřední vojenské nemocnici v Praze úvodní část certifikovaného kurzu SESTRA V TRANSFUZNÍ SLUŽBĚ.

Tento kurz je součástí projetu Vzdělávání zdravotníků, prohlubování a zvyšování úrovně...

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Možnosti nelékařských profesí v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním, 26.10.2011

Dne 26. 10. 2011 proběhly v Mostě v Kulturním domě Repre vzdělávací akce formou konference a seminářů pořádané společností B. Braun Medical s.r.o. pod záštitou České asociace sester na téma Možnosti nelékařských profesí v péči o pacienty s...

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

V. INTERAKTIVNÍ KONGRES HOJENÍ RAN, 19.10.2011

Satelitní výukové sympozium HOJENÍ RAN, Infekce je problém všech.

Dne 19. října 2011 se v areálu Brněnského výstaviště, v rámci Interaktivního kongresu hojení ran, ve spolupráci s I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v...

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Teoretická část certifikovaného kurzu Paliativní péče pro všeobecné sestry a porodní asistentky, 17. do 21. října 2011

V týdnu od 17. do 21. října 2011 proběhla na SZŠ a VOŠZ Zlín teoretická část certifikovaného kurzu Paliativní péče pro všeobecné sestry a porodní asistentky. Kurzu
se zúčastnilo 17 žen a 1 muž a kromě Zlína se sjeli i z Brna, Ostravy,...

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Semináře MOŽNOSTI BEZPLATNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A NELÉKAŘŮ 6. 10. Karlovarská krajská nemocnice a.s. a 7. 10. 2011 Nemocnice v Chebu

Semináře byly zaměřeny na informace o průběhu projektu Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů, obsahovaly důležité informace pro zaměstnavatele lékařů a akreditovaná pracoviště. Přednášející informovali o výběrových řízeních a možnostech...

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

CK Seberozvoj a rozvíjení potenciálu podřízených zdravotnických pracovníků, 4. - 5.10. 2011

České Budějovice 4. - 5.10. 2011, 7. běh certifikovaného kurzu Seberozvoj a rozvíjení potenciálu podřízených zdravotnických pracovníků. Lektor pan PhDr. Schorm.

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

CK Ošetřovatelská péče v hemato-onkologii, 29.9. - 25.11. 2011

CK Ošetřovatelská péče v hemato-onkologii. Teorie kurzu probíhá od 29.9. - 25.11., pak následuje rozepsaná odborná praxe.
Kurzu se účastní 12 posluchaček.
Jedná se o vysoce specifický CK, jehož garanti jsou prim. MUDr. Koza a Bc....