Specializační kurz v posudkovém lékařství – 1. část

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

Datum konání: 17.1.2011 - 28.1.2011

Zveme Vás na další vzdělávací aktivitu v rámci projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ (dále jen Projekt) určenou pro posudkové lékaře v přípravě k atestaci. Specializační kurz v posudkovém lékařství – 1. část bude probíhat ve dnech 17.1. – 28.1.2011 v IPVZ – Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4.

Informace o studijních předpokladech a dalších podmínkách přijetí na vzdělávací aktivitu v rámci Projektu naleznete v Příručce pro účastníky. Nezbytným předpokladem pro účast v rámci Projektu je čestné prohlášení účastníka, že nečerpá jinou finanční podporu z fondů EU na stejný účel.

Detail akce: více informací v Klientském systému IPVZ