Kurz – Lékařská první pomoc (Hradec Králové)

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

16.3.2011 - 18.3.2011

Zveme Vás na kurz Lékařská první pomoc v rámci projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ (dále jen Projekt) určený pro lékaře v přípravě k atestaci dle vyhl. 185/2009 Sb..

Tento kurz bude probíhat ve dnech 16.3.2011 - 18.3.2011 v ZZS Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690,Hradec Králové. Informace o studijních předpokladech a dalších podmínkách přijetí na vzdělávací aktivitu v rámci Projektu naleznete v Příručce pro účastníky. Nezbytným předpokladem pro účast v rámci Projektu podepsání dohody o účasti na projektu, jejíž součástí je čestné prohlášení účastníka, že nečerpá jinou finanční podporu z fondů EU na stejný účel.

Kód akce: 201311703

Poznámka: Určeno pouze pro lékaře zařazené do certifikovaného kurzu dle vyhl. 185/2009 Sb., kteří si již plní praxi na AP v rámci projektu.